FOTOS CONFERÈNCIA DE CÀRITES AL CENTRE PARROQUIAL DE LA CELLERA EL NOVEMBRE 2017