Un cap de setmana, com estava anunciat molt mogut.

El divendres acte de Mecenas da Vida. (web)

Dissabte actuació de la coral a Santa Coloma de Farners, en un marc imcomparable.

Diumenge taller de Nadal i acolliment d'activitats de la Consulta Popular (web). Tot molt reeixit

 1 2

5  6  7

8  9 10

 4 11